Thursday, August 15, 2013

Mechanics

Holo reiškinio tyrimas Atliko: V.Spangelevičius Dėstytojai:V.Vaidelys V.Adamonis Data: 2009-11-02 1. Darbo tikslas. Holo reiškinio puslaidininkiuose ir metaluose tyrimas; puslaidininkių ir metalų elektrinio laidumo parametrų nustatymas. 2. Teorinė dalis. Sukūrus metale ar puslaidininkyje elektrinį lauką E, krūvininkai (metale - elektronai, o puslaidininkyje - elektronai ir skylės) juda ne tik chaotiškai, bet, lauko veikiami, slenka vidutiniu tvarkingo judėjimo greičiu . Srovės tankis j priklauso nuo šių krūvininkų koncentracijos n ir krūvio q: j = q · n · . Kai bandinys - plona laidi plokštelė - yra patalpinamas į magnetinį lauką, statmeną krūvininkų judėjimo krypčiai, atsiranda antrinių reiškinių: sumažėja bandinio medžiagos šiluminis ir elektrinis laidumai, atsiranda potencialo ir temperatūros gradientai. Šie reiškiniai ypač ryškūs puslaidininkiuose. Svarbiausias jų - Holo reiškinys.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Holo reiškiniu vadinamas skersinio elektrinio lauko ir jį atitinkančios įtampos atsiradimas metale arba puslaidininkyje, kai juo teka elektros srovė ir jis patalpinamas į magnetinį lauką, statmeną srovės krypčiai. Elektronai metale arba puslaidininkyje juda greičiu kryptimi, priešinga srovės I tekėjimo krypčiai. Magnetinis laukas veikia elektronus magnetine jėga Fm. Magnetinės jėgos kryptis nustatoma kairės rankos taisykle: magnetinio lauko jėgų linijos eina į delną, keturi ištiesti rankos pirštai nukreipti teigiamojo krūvio judėjimo kryptimi, tai stačiu kampu į šalį ištiestas nykštys...If you want to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment